VIWACON trên báo chí

Trong khuôn khổ dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu môi ...
Sáng 20/9, Trung tâm Kinh tế Môi trường (Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam) tổ chức Hội thảo chương trình: "Xây dựng mô hình cộng đồng quản lý và ...
Hội thảo về mô hình cộng đồng quản lý và bảo vệ nguồn nước thông qua hương ước làng xã được chính quyền địa phương các xã giáp danh vườn ...
(DSA) – Xây dựng Đà Nẵng trở thành Thành phố môi trường (tầm nhìn 2020-2030) với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản đạt đươc các tiêu chí ...
"Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” là dự án do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) triển khai từ 2020-2023 được tài trợ bởi ...
Ngày 5/7, Trung tâm Kinh tế Môi trường phối hội với Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức tập huấn Xây dựng mô hình quản ...
Ngày 5/7, Trung tâm Kinh tế Môi trường phối hợp tổ chức tập huấn Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ nguồn nước theo lưu vực cho người ...
Trong khuôn khổ Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, sáng ngày 07/6/2022, khoá Tập ...
Sáng 16/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) giai đoạn 2011-2021 ...