ĐÓNG GÓP

15/07/2021 | Viết bởi: VIWACON

Là một mạng lưới phi lợi nhuận, VIWACON dựa vào sự đóng góp của cộng đồng và các doanh nghiệp để thực hiện các dự án bảo tồn nguồn nước, kết nối tình nguyện viên, xây dựng năng lực của các thành viên mạng lưới và thực hiện các công trình nghiên cứu.  Để duy trì những hoạt động bảo tồn nguồn nước, VIWACON rất mong nhận được sự ủng hộ từ bạn. Sau đây là những cách bạn có thể đóng góp cho VIWACON.

 

 

 

Chuyển Khoản Ngân Hàng

VIWACON có tài khoản tại ngân hàng Techcombank. (Bạn vui lòng gửi email về viwacon.vn@gmail.com, trước hoặc sau khi bạn chuyển khoản để VIWACON có thể xác nhận nhanh chóng khoản tiền bạn đã gửi).

Tên tài khoản:

Tài khoản:

Tên ngân hàng:           Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

 

Ủng hộ bằng hiện vật

Mạng lưới VIWACON luôn cần hỗ trợ về các tặng phẩm trong các hoạt động truyền thông cộng đồng. Nếu bạn muốn đóng góp, xin liên lạc chúng tôi theo địa chỉ: viwacon.vn@gmail.com