GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN

16/07/2021 | Viết bởi:

 


Chúng tôi tin tưởng rằng sự chung tay của tất cả mọi người trong xã hội là yếu tố tối quan trọng trong việc bảo vệ và giữ gìn nguồn nước của chúng ta. Các bài học trên thế giới đã cho thấy ô nhiễm nước sẽ không thể chấm dứt nếu không có sự tham gia và thay đổi có ý nghĩa từ công chúng, cộng đồng, doanh nghiệp, nhà khoa học và các bên liên quan xã hội khác. Với mong muốn mọi người đều nhận thức được hiện trạng ô nhiễm nước tại Việt Nam và nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước, chúng tôi tiến hành xây dựng chương trình giáo dục trực tuyến về nguồn nước dành cho tất cả mọi người.

 

Lộ trình chương trình giáo dục trực tuyến của chúng tôi:

 

- Xây dựng chương trình giáo dục bảo tồn nguồn nước trực tuyến để nâng cao nhận thức cộng đồng và cung cấp kiến thức.

 

- Thử nghiệm và thực hiện tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các nhóm câu lạc bộ hoạt động về bảo vệ môi trường. 

 

- Chiến dịch truyền thông thay đổi nhận thức và hành vi về bảo tồn nguồn nước sẽ được xây dựng và triển khai để đưa ra những thông điệp quan trọng nhằm thúc đẩy sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức xã hội, mạng lưới VIWACON, giới truyền thông và công dân trong cuộc chiến với ô nhiễm nước.