ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

24/03/2022 | Viết bởi:

 


 

THƯ MỜI

Tham gia Mạng lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt Nam - VIWACON

 

Kính gửi quý đơn vị,

 

Ô nhiễm nguồn nước, khan hiếm nguồn nước và sử dụng lãng phí nguồn nước đang là những thách thức môi trường lớn nhất đối với Việt Nam và hiện vẫn chưa có giải pháp toàn diện để giải quyết. Dựa trên sự đồng thuận và nhất trí, 06 tổ chức sáng lập gồm có Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD), Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (INEST) và Hội nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) thành lập mang lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt Nam – VIWACON vào tháng 01/2021. Với mong muốn VIWACON sẽ đóng vai trò là nền tảng hợp tác mạnh mẽ cho người dân, các tổ chức xã hội, khu vực tư nhân và Nhà nước. Cùng nhau phối hợp để bảo tồn nguồn nước và hệ sinh thái, đảm bảo việc tiếp cận nguồn nước an toàn cho tất cả mọi người.

 

Mục tiêu của VIWACON:

  • Nâng cao nhận thức của xã hội về bảo tồn nước, về ô nhiễm nước và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng bảo tồn nguồn nước mặt của Việt Nam.
  • Huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong các hành động chung về bảo tồn nguồn nước
  • Đề xuất các giải pháp sáng tạo ở cấp cộng đồng, cấp tỉnh/thành phố và quốc gia đóng góp cho việc hoàn thiện các chính sách bảo tồn nguồn nước, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước.

 

Nhằm chung tay và mang lại sự thay đổi tích cực cho môi trường nguồn nước cũng như tạo động lực phát triển bền vững tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời Quý đơn vị trở thành thành viên của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt Nam (VIWACON).

 

Chúng tôi gửi kèm theo tài liệu đính kèm về Quy chế và cơ cấu tổ chức VIWACON và kính mời quý tổ chức tham gia với tư cách là Thành viên thường xuyên hoặc Đối tác hoặc cố vấn dự án. Quý doanh nghiệp và tổ chức cần thêm thông tin chi tiết và gửi đơn đăng ký thành viên vui lòng liên hệ Bà Đặng Thùy Trang, Phó giám đốc CECR - Điều phối mạng lưới VIWACON theo số điện thoại: +8435 610 0597 hoặc email: trang.dang@cecr.vn.

 

Chúng tôi rất mong nhận được phản hồi của quý đơn vị.

Trân trọng cảm ơn,

 

 

 

Thay mặt BĐH VIWACON

          |  

 


 

*Quý đơn vị xem Quy chế về cơ cấu tổ chức VIWACON tại ĐÂY

 

*Quý đơn vị đăng ký tham gia mạng lưới tại ĐÂY