[VIDEO] Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ nguồn nước vào hương ước làng xã

07/07/2022 | Viết bởi:

Ngày 5/7, Trung tâm Kinh tế Môi trường phối hội với Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) tổ chức tập huấn Xây dựng mô hình quản lý và bảo vệ nguồn nước theo lưu vực sử dụng cho người dân thôn Dy, xã Minh Quang, huyện Ba Vì.

 

 

Xem chi tiết tại link: https://youtu.be/hcuW2yfSoYo

Bài gốc

Theo Tạp chí Kinh tế Môi trường