CHƯƠNG TRÌNH HỌP NHÓM CỐ VẤN KỸ THUẬT VIWACON 

04/07/2024 | Viết bởi: viwacon

Vào ngày 3/7/2024, Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Nhóm cố vấn kỹ thuật với sự tham gia của các thành viên nòng cốt bao gồm: Bà Nguyễn Ngọc Lý - Sáng lập/Chủ tịch CECR; Ông Nguyễn Khắc Hùng - Giám đốc CECR/Điều phối Mạng lưới; Ông Đào Trọng Tứ - Giám đốc CEWAREC; Bà Bùi Thị Thanh Thủy – Giám đốc C&E; Bà Hoàng Thị Thu Hương - Trưởng khoa, trường Hoá và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội, Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan - Phó giám đốc WARECOD; Bà Huỳnh Thị Liễu Hoa - Cố vần kỹ thuật VIWACON; Bà Đào Thị Ngọc Ánh - Phó giám đốc CECR; Chị Lê Thị Thu Hường - Trợ lý Ban điều phối Mạng lưới. 

Cuộc họp nhằm tóm tắt và cập nhật một số hoạt động của mạng lưới trong thời gian vừa qua, đồng thời chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực tiễn giữa các thành viên. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp là thảo luận về các hoạt động sẽ triển khai trong 6 tháng tới. Các thành viên đã cùng nhau đưa ra nhiều ý kiến và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới, đồng thời phát triển các chương trình bảo vệ nguồn nước và ngăn ngừa ô nhiễm. 

Hưởng ứng Luật Tài Nguyên Nước chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7. Các thành viên đã chia sẻ nhiều hoạt đồng của mình cùng cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ nguồn nước và cập nhật các xu hướng hiện nay để đóng góp chung cho sự phát triển của Mạng lưới.