Tập huấn Nâng cao Năng lực cho thành viên VIWACON và các đối tác

12/08/2021 | Viết bởi: HL

Từ ngày 25 tháng 5 cho tới ngày 9 tháng 7 năm 2021, Mạng lưới VIWACON đã tổ chức chuỗi 5 tuần tập huấn trực tuyến theo các chủ đề đa dạng cho các thành viên mạng lưới VIWACON và các đối tác nhằm tăng cường và hỗ trợ tăng cường năng lực cho các tổ chức trong triển khai các sáng kiến bảo tồn nguồn nước hiệu quả.

 

 

Học viên được cung cấp và vận dụng kiến thức về Kỹ năng lãnh đạo; Trí tuệ cảm xúc; Vận dụng MBTI trong phân loại các mẫu tính cách để quản lý con người hiệu quả.

 

 

Học viên được cung cấp và vận dụng kiến thức về Kỹ năng viết đề xuất; Sáu chiếc mũ tư duy; Kỹ năng soạn thảo báo cáo công tác.

 

 

Học viên được cung cấp kiến thức về Khoa học nước mặt; Ô nhiễm nước ở Việt Nam và hệ thống quản lý nước; Những bất cập trong hệ thống Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm nước; Kinh nghiệm của các nước trong kiểm soát ô nhiễm nước: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc; và Sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ nguồn nước.

 

 

 

Học viên được cung cấp và vận dụng kiến thức về Tầm quan trọng của truyền thông trong dự án; Các khái niệm truyền thông cơ bản; Các bước lên kế hoạch và triển khai một hoạt động truyền thông; Một số phương pháp, công cụ truyền thông (photovoice và storytelling); và Các kỹ thuật chụp ảnh cơ bản.

 

 

 

Học viên được cung cấp và vận dụng kiến thức về các hình thức gây quỹ; Phân loại, định vị các nhà tài trợ trong tương lai; Định hướng nguồn gây quỹ; Các bước (quy trình) hoặc nguyên tắc gây quỹ và huy động nguồn lực; và Cách duy trì mối quan hệ với nhà tài trợ.

 

 

Đặc biệt, để nhìn lại 05 tuần tập huấn diễn ra hết sức thành công và tiếp tục có những hoạt động chia sẻ, kết nối với các đối tác CECR và thành viên VIWACON, Chương trình Trao chứng chỉ cho các thành viên/đại biểu tham gia tích cực đã được tổ chức vào ngày 12.08.2021 nhằm kết nối và chia sẻ với các các tổ chức NGO/CSO về tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược dài hạn của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn Nước Việt Nam (VIWACON).