KHAI MẠC KHOÁ TẬP HUẤN: “NÂNG CAO NĂNG LỰC VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG VU GIA - THU BỒN”

08/06/2022 | Viết bởi:

Trong khuôn khổ Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, sáng ngày 07/6/2022, khoá Tập huấn: “Nâng cao năng lực về quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” đã khai mạc tại thành phố Đà Nẵng. Khóa tập huấn được tổ chức trên cơ sở nội dung hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC) – hai thành viên của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu của khóa là tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt trong công tác giám sát việc vận hành của các nhà máy thuỷ điện trên lưu vực sông và lập kế hoạch sử dụng nước cho vùng, địa phương đồng thời tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các bên liên quan có các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực để khắc phục những bất cập, tồn tại của công tác này, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo Chương trình tập huấn, ngày 08/6/2022, các Học viên sẽ được đi tham quan thực tế tại Nhà máy thủy điện sông Bung 5 và sông Bung 6 tại địa bàn tỉnh Quảng Nam để nắm bắt thực tế công tác vận hành hồ chứa trên thực tế. Sau Khóa tập huấn, các học viên sẽ có bài tập liên quan đến đề xuất kế hoạch vận hành các hồ chứa thủy điện để phù hợp với thực tế hiện nay, trong bối cảnh thiếu nhiệt điện, tăng trưởng nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo (mặt trời, gió) và biến đổi khí hậu làm cho thiên tai, hạn hán, lũ lụt ngày càng khốc liệt và khó lường hơn.

Nội dung Tập huấn được trình bày bởi các chuyên gia, các kỹ sư lĩnh vực thuỷ lợi - thuỷ điện vừa có chuyên môn, vừa giàu kinh nghiệm thực tiễn đến từ Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Trung tâm tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu và đại diện Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Theo:  Báo điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng