HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/06/2023 VỚI CHỦ ĐỀ ’GIẢI PHÁP CHO Ô NHIỄM NHỰA” (SOLUTIONS TO PLASTIC POLLUTION)

05/06/2023 | Viết bởi: CECR

Ngày Môi trường Thế giới (World Environment Day) là một sự kiện được tổ chức hằng năm vào ngày 05/06 với mục đích giúp cả thế giới cùng nhau khơi lại nguồn cảm hứng, thúc đẩy tư tưởng và cùng nhau chung tay thực hiện các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường sống. Năm nay, Ngày Môi trường Thế giới chọn chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions to Plastic Pollution) nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường tái chế, tái sử dụng; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững; thực thi hiệu quả chính sách chống rác thải nhựa... 

Cùng VIWACON chung tay hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2023 thông qua các hành động: 

  • Thực hiện thu gom, phân loại rác thải và chuyển giao chất thải cho các đơn vị đủ chức năng;  

  • Tái sử dụng các bịch nilon, sản phẩm làm từ nhựa; 

  • Ưu tiên dùng sản phẩm tự phân hủy hoặc có thể tái chế (Sử dụng túi giấy hoặc túi vải thay cho túi nilon...); 

  • Ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh... 

  • …