HỌP SƠ KẾT DỰ ÁN “CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC” (CAWACON) DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID) TÀI TRỢ

10/04/2023 | Viết bởi: CECR

Ngày 07/04/2023, tại Phòng họp số 1, Tầng 15 Trung tâm Hành chính, 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng đã diễn ra chương trình họp sơ kết dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” (CAWACON) do Cơ quan phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ. 

 

Cuộc họp do ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố Đà Nẵng – chủ trì. Thành phần tham dự bao gồm: Ông Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), ông Nguyễn Đức Dương – Đại diện USAID tại Việt Nam; đại diện các cơ quan: Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST), Khoa Môi trường – ĐH Bách Khoa, Phòng TN&MT quận Thanh Khê, Thành Đoàn Đà Nẵng, BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang; cùng Đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT: Chi cục BVMT, Phòng Khoáng sản Tài nguyên nước, Trung tâm Quan trắc TN&MT, Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT. 

Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

Mục tiêu chính của cuộc họp nhằm báo cáo sơ kết, cập nhật tiến độ, đánh giá tình hình thực hiện dự án CAWACON trong gần 03 năm (2021-2023) triển khai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với mục đích giảm thiểu ô nhiễm của nước, góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố môi trường” và thúc đẩy hoàn thành các hợp phần đang triển khai, chuẩn bị cho buổi tổng kết dự án vào tháng 06/2023. 

 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc Trung tâm CECR – đã có bài phát biểu “Báo cáo tiến độ dự án CAWACON”, tóm tắt các sáng kiến/ hoạt động đã hoàn thành; đồng thời cập nhật tiến độ của các hoạt động cần hoàn thiện của dự án trong tháng 04/2023.  

 

TS. Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc Trung tâm CECR phát biểu “Báo cáo tiến độ dự án CAWACON”

Tiếp sau đó, các đơn vị thực hiện triển khai các hợp phần của dự án cũng trao đổi, cập nhật tiến độ và các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các hoạt động và các bên cùng bàn bạc, thảo luận các giải pháp để kết thúc các hoạt động trong thời gian đã đặt ra, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng. 

Hình ảnh của cuộc họp

Cuối chương trình, Sở TN&MT thành phố Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực, cùng sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ, rất trách nhiệm của Trung tâm CECR và các thành viên Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON); đồng thời, đưa ra các đề nghị nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả, chuẩn bị cho công tác hoàn thiện, tổng kết dự án.