HỌP LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THUỘC DỰ ÁN “CAWACON” DO CƠ QUAN PHÁT TRIỂN QUỐC TẾ HOA KỲ (USAID) TÀI TRỢ

29/04/2023 | Viết bởi: CECR

Ngày 27/04/2023, tại Phòng họp số 57 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp “Thảo luận các nội dung liên quan đến hoạt động xây dựng Khu dân cư phát triển bền vững thuộc Dự án ‘Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước’ (CAWACON) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ”. 

Tham dự cuộc họp có đại diện các cơ quan, đơn vị: Sở Văn hoá và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đà Nẵng; Đại diện Lãnh đạo: Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Thanh Khê, huyện Hoà Vang, UBND các phường, xã trên địa bàn, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E); cùng với các chuyên gia đến từ Đại học Sư phạm Đà Nẵng và Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng. 

 

Cuộc họp nhằm tổng kết các nội dung liên quan đến hợp phần “Xây dựng Khu dân cư Phát triển bền vững” trên địa bàn quận Thanh Khê và huyện Hoà Vang do Sở TNMT phối hợp với Trung tâm C&E thực hiện; đồng thời góp ý cho dự thảo Sổ tay Hướng dẫn “Xây dựng Khu dân cư phát triển bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu”. 

Bà Nguyễn Ngọc Lý – Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản lý & Cố vấn kỹ thuật cao cấp Trung tâm CECR

 

Tại cuộc họp, các bên đã có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực và xác đáng cho hoạt động của hợp phần, cũng như cho nội dung và hình thức của cuốn Sổ tay; qua đó, giúp điều chỉnh và bổ sung kịp thời những thiếu sót, những điểm chưa phù hợp, hướng tới hoàn thiện một cách tích cực nhất. Tại đây, sau khi lắng nghe đại diện Trung tâm C&E chia sẻ về các hoạt động và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện hợp phần tại 05 khu dân cư thuộc địa bàn, đại diện lãnh đạo Quận Thanh Khê và Huyện Hòa Vang đã cam kết sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động phù hợp, có hiệu quả. Đồng thời, Chi cục Bảo vệ Môi trường tp. Đà Nẵng cũng cam kết sẽ hỗ trợ tích cực trong quá trình nhân rộng Mô hình “Khu dân cư phát triển bền vững về môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu” trong thời gian tới.