Hội thảo thống nhất tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược, và xây dựng kế hoạch của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON)

10/03/2021 | Viết bởi: NNL

Đại biểu tham dự ngày 9-11/3/2021

Từ ngày 9 - 11 tháng 3 vừa qua tại Vườn Quốc gia Ba Vì, đại diện 6 tổ chức thành viên nòng cốt của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) gồm: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Nước (WARECOD), Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên Nước và Thích nghi Biến đổi khí hậu (CEWAREC),Viện Khoa học và Công nghệ môi trường (INEST), Hội Nghề Cá Việt Nam (VINAFIS) đã cùng nhau thảo luận, thống nhất nhận thức chung về vai trò, chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của mạng lưới đồng thời xây dựng tầm nhìn trong tương lai và kế hoạch hoạt động cụ thể.

 

Bà Trần Thị Kim Hoàn, đại diện Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), trình bày về mô hinh dân cư bền vững

 

 

 

 

 

Ông Đào Trọng Tứ, đại diện Trung tâm Phát triển tư vấn bền vững tài nguyên nước và biến đổi khí hậu (CEWAREC), đề xuất thúc đẩy sáng kiến sử dụng nước thông minh & tái sử dụng nước

 

 

 

 

 

Bà Hoàng Thị Thu Hương, đại diện Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường (INEST), ĐH Bách Khoa, đề xuất hoạt động tại Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam được đề xuất thành lập và điều phối bởi Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR). Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước Việt Nam” (CAWACON) được sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Dự án được thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về ô nhiễm nước và thúc đẩy các sáng kiến cộng đồng để bảo vệ nguồn nước mặt của Việt Nam, ngăn ngừa và kiểm soát ô nhiễm nước.

 

Bà Đinh Thu Hằng, giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Môi trường và Cộng đồng, phát biểu tại hội thảo

Bà Đinh Thu Hằng, giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Môi trường và Cộng đồng, phát biểu tại hội thảo

 

Phát biểu kết luận tại hội thảo, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng - bà Đinh Thu Hằng cho rằng, hội thảo đã đạt được những bước thành công đầu tiên sau khi đã thống nhất được nhận thức, quan điểm, và kế hoạch làm việc trong giai đoạn sắp tới. Đây là một bước quan trọng đặt tiền đề để xây dựng và phát triển mạng lưới trong tương lai.