HỘI THẢO THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN CHO PHÁC THẢO “BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (CẤP QUẬN/HUYỆN) DỰA TRÊN ĐIỀU TRA CỘNG ĐỒNG”

24/03/2022 | Viết bởi: ĐMS

Hôm nay, ngày 24/3, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (Viện) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) tổ chức Hội thảo tham vấn các bên liên quan cho phác thảo “Bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường (cấp quận/huyện) dựa trên điều tra cộng đồng”.

 

Tổng quan hội thảo

 

Chương trình có sự tham dự của hơn 30 đại biểu đến từ các các cơ quan, đơn vị của thành phố; đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường các quận/huyện của thành phố Đà Nẵng; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP. Đà Nẵng; Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng; Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng; Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt xanh và các khách mời tham dự trực truyến: Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (ISPONRE) và các thành viên mạng lưới VIWACON.

Chương trình nhằm mục đích tham vấn ý kiến các bên liên quan cho các phác thảo: (i) Bộ chỉ số đánh giá công tác bảo vệ và quản lý môi trường (cấp quận/huyện) dựa trên điều tra cộng đồng”, (ii) Bảng hỏi khảo sát cộng đồng dựa trên bộ chỉ số.

Hội thảo do Ông Huỳnh Huy Hòa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng và Bà Nguyễn Thị Kim Hà - Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đồng chủ trì. Sau phần trình bày từ Viện, nội dung của Bộ chỉ số và Bảng hỏi đã được sự tham gia đóng góp ý kiến của các đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức cộng đồng, doanh nghiệp và chuyên gia liên quan đến lĩnh vực môi trường. Các góp ý thiết mang tính chuyên môn cao, thiết thực với thực tế địa phương làm cơ sở cho Viện tiếp tục hoàn thiện Bộ chỉ số.

 

 

 

Thảo luận đóng góp ý kiến

 

Sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số là một trong số các nội dung của Dự án “Chung tay Hành động bảo vệ nguồn nước” do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng (CECR) hợp tác triển khai tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình sáng kiến địa phương (Local work) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Nguồn: CECR