HỘI THẢO TẬP HUẤN: KINH TẾ TUẦN HOÀN TÀI NGUYÊN TRONG BỐI CẢNH ĐỊA PHƯƠNG HOÁ VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI VIWACON

06/01/2023 | Viết bởi: LTH

Ngày 5 – 6 tháng 1 năm 2023, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Mạng lưới bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã tổ chức Hội thảo tập huấn Kinh tế Tuần hoàn Tài nguyên trong Bối cảnh Địa phương Hoá và Phát triển Mạng lưới VIWACON” tại Phú Thọ. Chương trình nằm trong khuôn khổ dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” nằm trong khuôn khổ dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước - CAWACON”, thuộc chương trình Sáng kiến địa phương do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. 

Với mong muốn nhằm thực hiện các nội dung ưu tiên để đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường, thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường 2020, hội thảo đã chọn chủ đề về kinh tế tuần hoàn tài nguyên, địa phương hoá, phát triển mạng lưới với khẩu hiệu “Biến kiến thức thành hành động – Biến Thách thức thành các giải pháp biệt” nhằm tìm ra các giải pháp sáng tạo phù hợp với nhu cầu địa phương, chung tay giải quyết các vấn đề ô nhiễm nguồn nước hiện nay; đồng thời, thu hút các tổ chức quan tâm tham gia, tiếp tục phát triển Mạng lưới VIWACON. 

Hội thảo có sự tham gia của Ông Võ Nguyễn Chương - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng; Ông Lại Văn Mạnh, Viện Chiến Lược Chính Sách Tài Nguyên & Môi Trường, MONRE; Bà Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch HĐQL Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng /Cố vấn cao cấp Mạng lưới VIWACON; TS. Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng; hơn 50 đại biểu là đại diện Các thành viên sáng lập của mạng lưới: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR); Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E); Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC); Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (INEST); Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD); Hội nghề Cá Việt Nam (VINAFIS); Tạp chí Kinh tế Môi trường - Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam. Đặc biệt, sự có mặt của các anh/chị đối tác tại Hà Nội, Đà Nẵng, Yên Bái, Sơn La, Bắc Ninh, Thái Bình, Hà Tĩnh, Bình Dương và các địa phương khác trên cả nước đã đồng hành và tham gia đóng góp vào các hoạt động của mạng lưới VIWACON trong hai năm vừa qua.  

 

 
Bà Nguyễn Ngọc Lý, Chủ tịch HĐQL Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng /Cố vấn cao cấp Mạng lưới VIWACON   TS. Nguyễn Khắc Hùng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng
 
Ông Võ Nguyễn Chương - Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng   Ông Lại Văn Mạnh, Viện Chiến Lược Chính Sách Tài Nguyên & Môi Trường, MONRE
 
TS.Ngô Huy Liêm, Cố vấn cao cấp mạng lưới VIWACON   TS. Hoàng Thị Thu Hương, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (INEST)

 

Trong ngày tập huấn đầu tiên, các đại biểu được tìm hiểu về Quy định, chính sách về kinh tế tuần hoàn tài nguyên được trình bày bởi TS. Lại Văn Mạnh - Trưởng ban Kinh tế tài nguyên và môi trường, Viện Chiến Lược Chính Sách Tài Nguyên & Môi Trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau đó, bà Nguyễn Ngọc Lý - Sáng lập/Chủ tịch HĐQL CECR, Nguyên Trưởng ban Phát triển bền vững – UNDP VN và bà Hoàng Thị Thu Hương - Viện Khoa học & Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội điều phối nội dung về kinh tế tuần hoàn tài nguyên từ góc nhìn quốc tế, trong quản lý nguồn nước và rác thải. 

 

Một số hình ảnh trong ngày tập huấn đầu tiên:

 
     
 

 

Sang ngày tập huấn thứ hai, hội thảo cùng tìm hiểu về chủ đề Cách tiếp cận địa phương hoá và chung tay trong công tác bảo vệ môi trường thông qua phần trình trình bày và điều phối của TS.Nguyễn Khắc Hùng - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng. Ngay sau đó, các thành viên nòng cốt, thành viên mở rộng và thành viên tiềm năng của mạng lưới có mặt trong chương trình đã cùng nhìn lại 2 năm hình thành và phát triển của Mạng lưới với nhiều hoạt động ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực. Cuối cùng, TS.Ngô Huy Liêm đã mang đến những công cụ và phương pháp để các đại biểu cùng nhau trao đổi, xây dựng kế hoạch hành động, hướng đến phát triển Mạng lưới VIWACON giai đoạn 2023-2025. 

 

Một số hình ảnh trong ngày tập huấn thứ hai: