HỘI THẢO: “NHÌN LẠI 3 NĂM PHÁT TRIỂN VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM”

23/05/2023 | Viết bởi: CECR

Ngày 18 và 19/05/2023, tại Khách sạn Sea Pearl, 219 Đường 1/4, Thị Trấn Cát Bà, thành phố Hải Phòng, Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) đã tổ chức chương trình Hội thảo: “Nhìn lại 3 năm phát triển và xây dựng kế hoạch hành động của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam”. 

Hội thảo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo 07 tổ chức thành viên nòng cốt của Mạng lưới VIWACON: Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR), Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E), Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CEWAREC), Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường- Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội (INEST), Hội nghề Cá Việt Nam (VINAFIS), Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước (WARECOD), Tạp chí Kinh tế Môi trường. 

PGS.TS. Trương Mạnh Tiến – Chủ tịch Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) 

Bà Nguyễn Ngọc Lý – Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản lý & Cố vấn kỹ thuật cao cấp Trung tâm CECR 

Như tên gọi, Hội thảo được tổ chức với mục đích: Nhìn lại, suy ngẫm, đánh giá về các hoạt động và thành tựu của Mạng lưới VIWACON trong 3 năm vừa qua; qua đó, đề xuất kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2025.  

TS. Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc điều hành Trung tâm CECR 

 

Ông Ngô Huy Liêm – Cố vấn cao cấp về Nâng cao Năng lực của Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) 

 

Bà Huỳnh Thị Liễu Hoa – Cố vấn cao cấp tại Trung tâm CECR

Diễn ra với không khí trang trọng nhưng không kém phần ấm cúng, Hội thảo là nơi các thành viên của Mạng lưới VIWACON chia sẻ những câu chuyện, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động. Từ đó, rút ra kinh nghiệm, bài học về cách nâng cao hiệu quả hoạt động, cách huy động nguồn lực, cách truyền thông, quảng bá hình ảnh, thành tựu của Mạng lưới,… Với tính chất cởi mở của mình, Hội thảo cũng là nơi kết nối, mang lại sự đoàn kết, thấu hiểu nhau hơn giữa các thành viên của Mạng lưới. Với kết quả là bản Cam kết phối hợp giữa các bên tham gia. 

Phần trò chơi kết nối 

Hội thảo bế mạc với niềm hy vọng VIWACON sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả trong thời gian tới, để thực hiện sứ mệnh Bảo tồn nguồn nước của mình, cũng như huy động được sự hưởng ứng, chung tay từ nhiều tổ chức, cá nhân hơn nữa. Bà Nguyễn Ngọc Lý - Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng quản lý & Cố vấn kỹ thuật cao cấp Trung tâm CECR - phát biểu về tinh thần của mạng lưới tại Hội nghị: “Các hồ nước ở Hà Nội hiện nay bị ô nhiễm rất nặng nề; nhưng chúng lại không biết nói. Chúng ta hãy trở thành những người nói thay cho hồ, cho nước”.