Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023 

15/12/2022 | Viết bởi:

Chiều ngày 15/12/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội thảo Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2022 và xây dựng kế hoạch năm 2023. Hội thảo cũng nằm trong khuôn khổ dự án Chung tay Hành động Bảo vệ nguồn nước (CAWACON) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) là đơn vị điều phối, với có mục tiêu hướng đến góp phần hỗ trợ thực hiện hiệu quả các hoạt động của Đề án. 

Toàn cảnh hội thảo

Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021 - 2030 được UBND thành phố ban hành tại Quyết định số 1099/QĐ-UBND ngày 2/4/2021. Trong năm 2021 - 2022, TP. Đà Nẵng đã và đang triển khai thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ môi trường theo mục tiêu đề ra của Đề án. 

Ông Võ Nguyên Chương – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội thảo

Hội thảo do ông Võ Nguyên Chương – Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, đến tham dự hội thảo có sự hiện diện của hơn 50 đại biểu là đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan; UBND các quận, huyện; các hội, đoàn thể, chuyên gia, các đơn vị liên quan và các cơ quan báo, đài. 

Bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trình bày tại hội thảo

Trong hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Hà – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường trình bày báo cáo kết quả triển khai Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2022 và tổng hợp đề xuất nội dung kế hoạch và dự toán kinh phí triển khai Đề án năm 2023. Báo cáo đã nêu lên được các kết quả đạt được sau gần 2 năm (2021-2022) triển khai Đề án, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai, những nhiệm vụ chưa đạt được. Đồng thời cũng trình bày những nhiệm vụ của các đơn vị hướng đến triển khai trong năm 2023 để thực hiện hiệu quả Đề án Thành phố Môi trường. 

Sau phần trình bày tổng thể, dưới sự điều phố của Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện các đơn vị cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra ý kiến về các nhiệm vụ sẽ triển khai trong năm 2023; kinh phí thực hiện được phân bổ cho các ngành, đơn vị. Các khó khăn, vướng mắc được đưa ra thảo luận và từ đó đề xuất giải pháp triển khai các hoạt động của Đề án trong năm 2023 đối với từng đơn vị, tổ chức. 

TS. Nguyễn Khắc Hùng – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

TS. Nguyễn Khắc Hùng - Giám đốc Trung tâm CECR có phần trình bày về những kết quả đã đạt được của dự án CAWACON góp phần thực hiện các mục tiêu đề ra của Đề án, đồng thời cũng đưa ra những đề xuất từ phía dự án để duy trì, nhân rộng kết quả đạt được trong những năm tiếp theo. Từ những nội dung trên, Lãnh đạo Sở TNMT cũng có lời cảm ơn đến những đóng góp của CECR và dự án CAWACON trong công cuộc triển khai Đề án, cam kết mạnh mẽ sẽ sử dụng hiệu quả và tiếp tục duy trì những hỗ trợ quý báu từ dự án, những đóng góp của dự án CAWACON chính là sự kích thích mạnh mẽ cho các hoạt động bảo vệ môi trường của Đề án thành phố Môi trường.