HỘI THẢO “CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ÁP DỤNG VÀ CHUYỂN GIAO BỘ CHỈ SỐ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN”

10/10/2022 | Viết bởi:

Ngày 7/10/2022, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng (Viện) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả thử nghiệm áp dụng và chuyển giao Bộ chỉ số môi trường cấp huyện”. Bộ chỉ số là một trong số các sáng kiến của Dự án “Chung tay Hành động bảo vệ nguồn nước” do Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Cộng đồng (CECR) hợp tác với Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai tại thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ Chương trình sáng kiến địa phương (Local work) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện nhà tài trợ, ông Nguyễn Đức Dương – Quản lý chương trình Local Work của USAID tại Việt Nam, được chủ trì bởi ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, và hơn 40 đại biểu là đại diện các bên liên quan đến từ các cơ quan, đơn vị của thành phố; phòng Tài nguyên Môi trường các quận/huyện; UBND các phường/xã thử nghiệm bộ chỉ số; và các tổ chức, cá nhận có liên quan.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Ông Nguyễn Đức Dương – Quản lý chương trình Local Work của USAID tại Việt Nam

Có thể là hình ảnh về 7 người, trong nhà và văn bản cho biết 'CECR USAID HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT VÀ CHUY CHUYỂN GIAO BỘ CHỈ'

Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo

Có thể là hình ảnh về ‎3 người, mọi người đang ngồi và ‎văn bản cho biết '‎HỌI IHAU CONG שש VÀ CHUYỂN GIAO BỘ CHỈ SỐ MÃI TRƯỜNG 7tháng năm 2022‎'‎‎

Ban chủ tọa

TS. Huỳnh Huy Hòa – Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Trưởng nhóm nghiên cứu đã có bài chia sẻ nhằm tóm lược quá trình và kết quả nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số; kết quả điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá hiệu quả thử nghiệm áp dụng Bộ chỉ số môi trường cấp huyện; đề xuất Bộ chỉ số kèm hướng dẫn sử dụng, phiên bản hoàn thiện. Thông qua đó, bộ chỉ số đã nhận được sự góp ý của các chuyên gia hàng đầu như PGS.TS. Đặng Ngọc Dinh, Nguyên Viện trưởng, Viện Chiến lược, chính sách KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ; Ông Thái Văn Quang, Đại diện Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Đà Nẵng. Cũng nhưng như các thắc mắc, góp ý của toàn thể các đại biểu trong phần thảo chuận chung được điều hành bởi Ông Võ Nguyên Chương – Phó Giám đốc, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng.

Có thể là hình ảnh về 12 người, trong nhà và văn bản cho biết 'USAID CECR VIWACON HỘI THẢO CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM ÁP DỤI VÀ BỘ CHỈSỐ MÔI TRƯỜNG CẤP HUY'

Kết thúc hội thảo, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế- Xã hội Đà Nẵng sẽ tiếp tục điều chỉnh theo nội dung góp ý trong buổi hội thảo, hoàn thiện bộ chỉ số và bộ bảng hỏi. Từ đó, sản phẩm sẽ được bàn giao đến Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng để có báo cáo, đề xuất lên UBND thành phố Đà Nẵng nhằm thí điểm bộ chỉ số trên toàn thành phố trong năm tiếp theo, hướng đến trở thành một bộ chỉ số thường niên nhằm đánh giá hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên toàn thành phố Đà Nẵng.