ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH ĐÀ NẴNG: XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

13/05/2022 | Viết bởi:

Tối 12/5/2022, Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E) - thành viên Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) phối hợp cùng UBND phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư phát triển bền vững” tại khu dân cư số 2, phường Thanh Khê Tây. Hoạt động nằm trong Dự án “Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước” (CAWACON) do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) điều phối, Mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) và các đối tác tại Đà Nẵng triển khai thực hiện.

Tại đây, các hộ dân được tuyên truyền phổ biến các mô hình xử lý, phân loại rác, mô hình sử dụng nước thông minh, bảo vệ môi trường không khí… Đây là địa bàn đầu tiên trong 5 khu dân cư của hợp phần “Xây dựng khu dân cư phát triển bền vững” do Trung tâm Phát triển sáng kiến cộng đồng (C&E) thực hiện tại quận Thanh Khê và huyện Hòa Vang. Hợp phần thuộc Dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR) điều phối trong khuôn khổ Chương trình sáng kiến địa phương do Cơ quan phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, triển khai tại thành phố Đà Nẵng.

Theo Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng