CỘNG ĐỒNG CHUNG TAY BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ CẢI TẠO CẢNH QUAN SÔNG PHÚ LỘC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ

02/06/2023 | Viết bởi: CECR

Từ tháng 02/2023 đến tháng 05/2023, Thành Đoàn Đà Nẵng đã triển khai thực hiện Sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ nguồn nước và cải tạo cảnh quan sông Phú Lộc trên địa bàn quận Thanh Khê” trong khuôn khổ Dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” (CAWACON) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID tài trợ và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) phối hợp với các đối tác triển khai thực hiện.  

Sáng kiến được thực hiện trong bối cảnh Đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố Môi trường” giai đoạn 2021 – 2030 đặt ra nhiệm vụ đến năm 2025 sẽ xử lý triệt để ô nhiễm môi trường nước, cải tạo, phục hồi các hồ, ao, kênh mương; trong đó sông Phú Lộc được xác định là một trong những điểm nóng cần tập trung giải quyết. Vì vậy Sáng kiến hướng đến nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực về vấn đề bảo vệ nguồn nước, cải tạo và bảo vệ cảnh quan; đồng thời, huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong khu vực cùng chung tay cải thiện và bảo vệ chất lượng môi trường nước, cải tạo và bảo vệ môi trường cảnh quan tại sông Phú Lộc. 

 

Cùng theo dõi phóng sự sau để tìm hiểu về các hoạt động và kết quả của sáng kiến: Sông Phú Lộc - Final 3.mp4 - Google Drive