CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN: “PHÂN LOẠI RÁC THẢI VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN, NGƯ DÂN TẠI ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG”

22/02/2023 | Viết bởi: HĐ

     Sáng ngày 18 và 19/02/2023, tại Hội trường Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, số 20 Vân Đồn, Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng, Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang (viết tắt là “BQL ATTQ”) đã tổ chức Chương trình tập huấn: “Phân loại rác thải và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý rác thải đối với thương nhân, ngư dân tại âu thuyền và cảng cá Thọ Quang”.

     Tham dự chương trình có ông Phạm Trung Thành- Phó trưởng BQL ATTQ- chủ trì; Và 70 đại biểu- là Đại diện BQL; Đại diện CECR; Các tình nguyện viên; Đối tượng hướng đến chính của buổi tập huấn là Tiểu thương và Ngư dân làm việc trong khu vực ATTQ.

 

 Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng BQL ATTQ phát biểu khai mạc

 Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng BQL ATTQ phát biểu khai mạc

   

 Mục đích chương trình trong khuôn khổ sáng kiến “Cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc dự án Chung tay bảo vệ nguồn nước giữa BQL ATTQ và CECR nhằm hướng đến tuyên truyền cho tiểu thương, ngư dân về các quy định về bảo vệ môi trường tại ATTQ, các việc được làm và không được làm, hướng dẫn về cách phân loại rác theo quy định của thành phố. Qua đó, sẽ giúp từng bước nâng cao nhận thức của ngư dân và tiểu thương trong việc bảo vệ môi trường, thay đổi hành vi nhằm hướng đến sự bền vững về môi trường. Đồng thời, buổi tập huấn còn hướng dến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc quản lý rác thải, hỗ trợ công tác quản lý tại Âu thuyền, từng bước giúp tiểu thương, ngư dân tiếp cận với phương pháp quản lý mới hiện đại và hiệu quả.

 

     

     Chương trình tập huấn kết thúc, ngư dân và tiểu thương được cung cấp các kiến thức cần thiết về các quy định bảo vệ môi trường, được phát các tờ dán truyền thông để gợi nhớ trong sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, tiểu thương và ngư dân đã được cài đặt và tạo tài khoản quản lý rác thải tại Âu thuyền, từng nước trải nghiệm, thực hành việc khai báo rác thải qua ứng dụng với sự hỗ trợ của BQL Âu thuyền, CECR.

 

Hướng dẫn tạo tài khoản, sử dụng app cho ngư dân, thương nhân

Hướng dẫn tạo tài khoản, sử dụng app cho ngư dân, thương nhân