CHƯƠNG TRÌNH HỌP VỀ SỰ KIỆN TỔNG KẾT SÁNG KIẾN ĐỊA PHƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

11/05/2023 | Viết bởi: CECR

Ngày 11/05/2023, tại Khách sạn Adonis (số 55 Quang Trung, Hà Nội), Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã chủ trì Chương trình “Họp về sự kiện tổng kết sáng kiến địa phương tại thành phố Đà Nẵng”. 

Tới dự Chương trình có đại diện các cơ quan, tổ chức: Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID); Trung tâm CECR; Sở Tài Nguyên và Môi trường Đà Nẵng; Trung Tâm Sống Và Học Tập Vì Môi Trường Và Cộng Đồng (Live&Learn); ; Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub); cùng các tổ chức, đơn vị quốc tế có liên quan: Clean City Blue Ocean (CCBO), Winrock, Chemonics. 

Chương trình họp được tổ chức nhằm thảo luận về các hoạt động của sáng kiến địa phương tại Tp. Đà Nẵng do USAID tài trợ và những đối tác địa phương thực hiện. Các bên cũng đã thống nhất tổ chức hội thảo tổng kết Dự án tại Đà Nẵng, dự kiến ngày 21-22/06, đơn vị điều phối chính gồm CECR và GreenHub. Cuối cùng, Chương trình một lần nữa thống nhất vai trò, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân thành viên, cũng như đưa ra những ý tưởng, góp ý, đề xuất nâng cao hiệu quả, công tác tổ chức sự kiện tổng kết sáng kiến địa phương tại thành phố Đã Nẵng.