CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BẢO TỒN NGUỒN NƯỚC VIỆT NAM (VIWACON) NĂM 2 _ NGÀY 2

25/02/2022 | Viết bởi: LTH

Bước sáng ngày làm việc thứ 2 của Hội thảo: Phát triển mạng lưới Bảo tồn Nguồn nước Việt Nam (VIWACON) năm 2022, sự sôi nổi, nhiệt huyết và đam mê của các thành viên VIWACON đã được thể hiện một cách rõ ràng với sự điều phối và dẫn dắt của các chuyên gia/ cố vấn cao cấp của mạng lưới: Ông Đào Trọng Tứ - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CAWAREC) và Bà Võ Hoàng Nga – Chuyên gia Nâng cao năng lực và phát triển mạng lưới.

 

Ông Đào Trọng Tứ - Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Phát triển Bền vững Tài nguyên nước và Thích nghi Biến đổi Khí hậu (CAWAREC)
 
Bà Võ Hoàng Nga – Chuyên gia Nâng cao năng lực và Phát triển mạng lưới

Các thành viên của mạng lưới đã cùng nhau rà soát tầm nhìn, sứ mệnh, thống nhất Quy chế hoạt động và Cơ cấu tổ chức Mạng lưới thông qua phần trình bày và chia sẻ của Ông Ngô Huy Liêm – Cố vấn cao cấp của VIWACON và Bà Đoàn Vũ Thảo Ly – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR). Bên cạnh đó các thành viên/chuyên gia tham dự cũng đã đưa ra những quan điểm của mình để có thể giúp mạng lưới hoàn thiện hơn.

Ông Ngô Huy Liêm – Cố vấn cao cấp của VIWACON

 

Bà Đoàn Vũ Thảo Ly – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)

 

 

Bà Nguyễn Thị Phương Lâm – Chuyên gia Vận động chính sách

 

Bà Bùi Thị Thanh Thủy – Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E)

 

 

 

 

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Chuyên gia của VIWACON

 

Bà Dương Thị Tơ – Giám đốc CECoD

 

Bên cạnh đó, tất cả các thành viên tham dự đã cùng nhau xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới thông qua 4 trụ cột quan trọng của mạng lưới: Tăng cường năng lực tổ chức; Truyền thông vận động chính sách; Điều phối và phát triển mạng lưới; Huy động nguồn lực và Gây quỹ. Đặc biệt, các thành viên VIWACON được tham gia đánh giá năng lực để có những chiến lực nâng cao năng lực phù hợp cho mỗi thành viên vì “Sự thành công của mạng lưới là sự thành công của mỗi thành viên mạng lưới”.

 

Phần trình bày của nhóm 1

 

Phần trình bày của nhóm 2

 

Phần trình bày của nhóm 3

  

Chia sẻ tại hội thảo, Bà Nguyễn Ngọc Lý – Sáng lập viên VIWACON/Chủ tịch Hội đồng quản lý CECR đánh giá cao việc hội thảo đã đi trực tiếp vào các hoạt động cụ thể để có thể hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ mà chúng ta đã cam kết trong dự án và với cộng đồng địa phương. Để thực hiện các hoạt động hiện có, chúng ta đòi hỏi nhiều sự linh hoạt, đồng lòng nhất trí để đảm bảo triển khai công việc hiệu quả và hoàn thiện các sản phẩm một cách tốt nhất.

Hội thảo đã đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của VIWACON. Các thành viên đều cam kết mạnh mẽ trong bản kế hoạch hành động bằng tất cả sự Đồng lòng – Tâm huyết – Tôn trọng lẫn nhau – Sáng tạo – Hiệu quả để cùng hướng đến xây dựng một mạng lưới tiên phong trong các sáng kiến và giải pháp đảm bảo nguồn nước trong, sạch cho mọi người.

Nguồn: CECR