CHIA SẺ KẾT QUẢ CỦA NGHIÊN CỨU ’XÂY DỰNG BẢN ĐỒ BẢO HỘ VỆ SINH KHU VỰC CẤP NƯỚC SINH HOẠT HÒA LIÊN TRÊN SÔNG CU ĐÊ TP ĐÀ NẴNG’ TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC “CHUNG TAY HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG CU ĐÊ”

28/03/2023 | Viết bởi: CECR

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023 với chủ đề: “Thúc đẩy sự thay đổi” (Accelerating Change) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường. Trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2023 tại thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Chung tay hành động bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cu Đê”. 

Bà Đặng Nguyễn Thục Anh - Phó Trưởng phòng Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước chia sẻ kết quả của Nghiên cứu

 

Tại hội thảo, Bà Đặng Nguyễn Thục Anh - Phó Trưởng phòng Phòng Khoáng sản và Tài nguyên nước chia sẻ kết quả của nghiên cứu "Xây dựng bản đồ bảo hộ vệ sinh khu vực cấp nước sinh hoạt Hòa Liên trên sông Cu Đê TP Đà Nẵng" thuộc hợp phần Phối hợp triển khai các hoạt động của Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn và Vùng bờ Quảng Nam – Đà Nẵng trong khuôn khổ dự án "Chung tay Hanh động Bảo vệ Nguồn nước" do USAID tài trợ và CECR triển khai thực hiện. Nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp các dữ liệu, thông tin đầu vào cho các cơ quan quản lý xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm bảo vệ nguồn nước sông Cu Đê.. 

Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng

 

Hội thảo là diễn đàn để các nhà quản lý, đại diện chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng dân cư và các nhà khoa học chia sẻ, đóng góp các kiến thức, kinh nghiệm, sự hiểu biết nhằm thu hút, kêu gọi, thúc đẩy sự chung tay hành động bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cu Đê; đồng thời, đóng góp ý kiến đối với Kế hoạch hành động bảo vệ tài nguyên nước lưu vực sông Cu Đê, đặc biệt là trên đoạn sông khai thác nước phục vụ cấp nước sinh hoạt. 

Có thể thấy các kết quả của dự án Chung tay Hành động Bảo vệ Nguồn nước có hiệu quả và ý nghĩa to lớn, được sử dụng cho các hoạt động khác tại Đà Nẵng cho thấy tính duy trì, bền vững, có tác động lâu dài. 

Các hình ảnh của buổi chia sẻ