Cần thúc đẩy tái sử dụng nước thải sau xử lý

10/11/2022 | Viết bởi: LTH

Trong khuôn khổ dự án “Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước” do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), Mạng lưới bảo tồn nguồn nước Việt Nam (VIWACON), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đang phối hợp triển khai hợp phần thúc đẩy các sáng kiến tái sử dụng nước trong các doanh nghiệp nhằm tiếp cận kinh tế tuần hoàn.

Chi tiết bài đăng trên Báo Đà Nẵng tại đường link: https://baodanang.vn/channel/5399/202211/can-thuc-day-tai-su-dung-nuoc-thai-sau-xu-ly-3929332/