Buổi tập huấn thứ hai của Chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh”

29/12/2022 | Viết bởi:

Sáng 17/12 tại Hội trường trung tâm học liệu Đà Nẵng, buổi đào tạo thứ 2: Trao đổi về các vấn đề kỹ thuật của các đề xuất. 

12 đội thi với 12 ý tưởng tập trung vào 4 nhóm: 

  • Các phương án xử lý và tái sử dụng nước đã qua sử dụng vào các mục đích phù hợp 
  • Các phương án thu gom, xử lý và sử dụng nước mưa hợp lý 
  • Ứng dụng công nghệ 4.0 trong phát hiện rò rỉ nước và sử dụng nước cấp hiệu quả 
  • Giải pháp xử lý nước cấp đơn giản, hiệu quả quy mô hộ gia đình  

Các phương án đều gắn với nhu cầu, thực trạng sử dụng nước và kiểm soát nước thải tại thành phố Đà Nẵng. 

Một số hình ảnh của buổi đào tạo: