Buổi tập huấn đầu tiên của Chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh”

11/12/2022 | Viết bởi:

Sáng ngày 10/12/2022, Buổi học đầu tiên của chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo sử dụng nước thông minh” đã được tổ chức tại Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN. 

Thông qua sự chia sẻ và hướng dẫn của cô Ana Lê Mỹ Nga đến từ Trung tâm đổi mới sáng tạo BK Holdings Duy Tân (BKH DTU Innovation Center), các bạn sinh viên là thành viên các đội đăng ký dự thi đã được tìm hiểu và học tập phương pháp tư duy thiết kế và thiết kế giải pháp sáng tạo về chủ đề quản trị nước thông minh. 

Một số hình ảnh của chương trình: