BUỔI HỌP THẢO LUẬN VÀ TRAO ĐỔI VỀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐÓNG GÓP CHO VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC THI LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỬA ĐỔI

17/11/2022 | Viết bởi: LTH

Sáng ngày 16/11/, Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR) đã tổ chức buổi họp thảo luận và trao đổi về đề cương nghiên cứu đóng góp cho việc xây dựng và thực thi Luật Tài nguyên nước sửa đổi nằm trong khuôn khổ dự án CAWACON.  

Tham dự buổi họp có sự góp mặt của các chuyên gia của mạng lưới VIWACON và thành viên Hội đồng quản lý nghiên cứu: Ông Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội đồng, Ông Nguyễn Khắc Hùng, Phó Chủ tịch Hội đồng; Ông Đào Trọng Tứ, Ủy viên Hội đồng; Ông Hoàng Dương Tùng, Ủy viên Hội đồng; Ông Ngô Huy Liêm, Ủy viên Hội đồng; đại diện thành viên hai nhóm nghiên cứu và các thành viên Ban Giám đốc và các thành viên của CECR 

Ông Nguyễn khắc Hùng – Phó Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc.

Đại diện nhóm nghiên cứu về chủ đề minh bạch thông tin và vai trò của cộng đồng trong bảo tồn nguồn nước, bà Thục Anh đã trình bày đề cương nghiên cứu với mục tiêu góp phần hoàn thiện dự thảo luật, tạo hành lang pháp lý bảo vệ lưu vực sông, đề cao vai trò của cộng đồng trong bảo tồn nguồn nước, góp phần vào việc minh bạch thông tin để hỗ trợ việc trao đổi, phối hợp giữa các bên liên quan. 

Tiếp đó, bà Hoàng Thị Thu Hương đại diện nhóm nghiên cứu về tuần hoàn tái sử dụng nước ở Việt Nam, tập trung chủ yếu vào các hoạt động sản xuất ở khu công nghiệp, doanh nghiệp đã trình bày đề cương nghiên cứu với việc tập trung vào nghiên cứu các kinh nghiệm thực tế, rà soát phân tích chính sách, các bài học thực tiễn và từ đó đưa ra các khuyến nghị cho Luật TNN sửa đổi. 

Hội đồng nghe hai nhóm nghiên cứu trình bày đề cương nghiên cứu

Hai nhóm nghiên cứu đã được Hội đồng quản lý đưa ra các góp ý, đề xuất và làm rõ các khó khăn, các yêu cầu về tài chính, thông tin liên quan.  

Kết thúc buổi họp, các nhóm nghiên cứu cam kết sẽ thực hiện bổ sung, chỉnh sửa theo các góp ý, tham khảo các nghiên cứu tương tự để triển khai nghiên cứu và các hoạt động liên quan hiệu quả trong thời gian sắp tới.